Czwartek, 18 lipca 2024

Modernizacja gospodarstw rolnych. ARiMR: Przygotujcie się do nowych funduszy

2015-04-21 12:00:00 (ost. akt: 2015-04-17 14:25:58)

Autor zdjęcia: Dariusz Kucman

Podziel się:

Zgodnie z zapowiedziami, w połowie roku ma wystartować nabór wniosków o przyznanie wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych.

Inwestycje mają zwiększyć wydajność i konkurencyjność gospodarstw, a jednocześnie dostosować je do wymagań związanych z ochroną środowiska w obszarach: rozwój produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego i tzw. innych operacjach związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jej jakości lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

O wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy mają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej w przedziale od 10 do 200 tys. euro. W przypadku inwestycji związanych z produkcją mleka, pomoc będzie przysługiwała tym, którzy mają lub będą mieli co najmniej 25 krów. Minimalna liczba loch (inwestycje w produkcję prosiąt) ma wynieść po zrealizowaniu operacji 50 sztuk. Nie przewiduje się dotacji dla hodowców drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna lub operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.

Wsparcie może wynieść 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50 proc. tych kosztów w przypadku innych beneficjentów, ale nie mniej niż 30 proc. Maksymalnie na rozwój produkcji prosiąt rolnik może dostać 900 tys. zł, na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca — 500 tys. zł, a na pozostałe — 200 tys. zł.

O dotacje na inwestycje mogą wystąpić także rolnicy, których gospodarstwa są położone na obszarach Natura 2000. Tutaj wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć: 200 tys. zł na przedsięwzięcia niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub 500 tys. zł jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na inwentarskie.

Pomoc może być przyznana także na inwestycje dostosowawcze gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą. — Przy modernizacjach tych gospodarstw, które są położone na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu inwestycje będą polegały na tym, żeby pomóc w dostosowaniu ich do wymogów obszaru — mówi Jarosław Sierszchulski, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie może wynieść do 50 tys. zł.

Zgodnie z zapowiedziami wnioski o przyznanie wsparcia na działania inwestycyjne powinny być przyjmowane w połowie tego roku. — Nowa perspektywa finansowa to inteligentniejsze spojrzenie na środki i tu całym sercem apelujemy, aby do tych nowych funduszy się przygotować — prosi wiceszef ARiMR-u.

O wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy mają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej w przedziale od 10 do 200 tys. euro

Elżbieta Ludwikowska, "Kurier Makowski"


Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 4 (295) 15 kwietnia 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB