Czwartek, 19 lipca 2018

Konkurs!

2018-07-12 09:00:00 (ost. akt: 2018-07-12 10:30:08) Artykuł sponsorowany
Konkurs AgroLiga 2018: czekamy na zgłoszenia

Konkurs AgroLiga 2018: czekamy na zgłoszenia

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Podziel się:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „AgroLiga 2018”.

Tegoroczny konkurs AgroLiga jest finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na szczeblu krajowym organizatorem jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR.

Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja najlepszych polskich rolników i agrofirm potrafiących zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnym. O wysokiej randze konkursu AgroLiga świadczą kolejne dokonania laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami naszego województwa.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

Zgłoszenia kandydatów z województwa warmińsko-mazurskiego w kategoriach: Rolnik i Firma powinny wpływać do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Do kategorii Rolnik można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W wyniku przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i regulaminu, komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokonuje oceny i wyłania mistrzów oraz laureatów konkursu.

Przy wyborze Mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy połączone z przestrzeganiem zasad BHP.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2018 w kategoriach Rolnik i Firma zostaną zgłoszeni do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
z dopiskiem "AgroLiga 2018"
lub pocztą elektroniczną:
m.pusz@w-modr.pl

Osoba odpowiedzialna za konkurs:
Magdalena Pusz
tel. 89/526 44 39 wew. 52 lub 665 991 329

www.w-modr.pl

http://m.wm.pl/2018/07/orig/loga-z-podpisem-480088.jpg
Polub nas na Facebooku: